Consumentenroute

Wanneer is deze route van toepassing

De eHealth-toepassing wordt rechtstreeks aangeboden aan het publiek (patiënten/consumenten). Bijvoorbeeld (maar niet perse) op advies van een zorgverlener. De toepassing wordt niet vergoed door de zorgverzekering, de patiënt/consument betaalt de dienst dus zelf.

Voorbeelden

 • Een medische vertaal-app voor een smartphone. Een patiënt kan hiermee in zijn eigen taal zijn klachten omschrijven waarna deze klachten desgewenst in een andere taal kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld bij bezoek aan een arts in het buitenland.
 • Een pillendoosje dat de patiënt een seintje geeft wanneer deze vergeet om zijn medicatie in te nemen. De patiënt schaft het doosje aan bij de apotheek, ter bevordering van de gemoedsrust.

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat de toepassing betaalbaar is voor de doelgroep, en een herkenbaar probleem voor de patiënt/consument of zijn mantelzorgers oplost. Toepassingen kunnen zich richten op “wellness” (leefstijl, gezondheid, welbevinden, sociaal contact) of op gemak/comfort.

Patiënten/consumenten zullen zich primair door het advies van een zorgverlener of door ervaringen van andere patiënten/consumenten laten overtuigen (zie bijvoorbeeld de DigitaleZorgGids).

Bijzonderheden

Deze route is vooral geschikt wanneer er geen grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. De ondernemer zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie, distributie, support, etc.

Let op relevante regelgeving. Bijvoorbeeld: voor toepassingen die gekwalificeerd kunnen worden als medische hulpmiddelen is een CE-keurmerk vereist.

Promotie en distributie kunnen plaatsvinden in samenwerking met een derde partij, zoals een patiëntenvereniging of belangenorganisatie (bijvoorbeeld de ANWB), of via een apotheek of drogist.

Zorgverzekeraars zijn mogelijk bereid om dit soort toepassingen op te nemen in een aanvullende verzekering (als een toepassing bijdraagt aan het aantrekken of behouden van meer verzekerden) of als onderdeel van een aanbod voor een collectieve verzekering voor organisaties (bijvoorbeeld als een toepassing bijdraagt aan verzuimreductie).

De belangrijkste partijen

 • Patiënt/consument
 • Zorgverlener, patiëntenvereniging of belangenorganisatie (voor promotie)
 • Apotheek of drogist (voor distributie)

Valkuilen

Het belang onderschatten van goede en betrouwbare partners voor marketing, distributie, onderhoud, klantenservice, etc.


Bewijslast voor de consumentenroute


Waarvoor dient de bewijslast?

Het creëren van vertrouwen in de meerwaarde van het product voor de gezondheid of het welzijn van de patiënt of consument.

De te volgen aanpak kan soms dicht tegen voorlichting of marketing aan liggen.

Welke bewijslast is hiervoor geschikt?

De bewijslast kan bestaan uit (een combinatie van):

 • Ervaringen van gebruikers of patiënten, bijvoorbeeld in de vorm van expert reviews. Zo bevat de DigitaleZorgGids [1] een “etalage” waar (tegen betaling) een review door experts geplaatst kan worden. Ook besprekingen van eHealth toepassingen op patiëntenfora of websites voor lotgenotencontact (bijvoorbeeld [2]), feedback ([3]) of testimonials ([4]) zijn mogelijk.
 • Expert opinions van een patiëntenvereniging of van zorgverleners. Zij beschikken vaak over informatie vanuit kleinschalig gebruikersonderzoek naar de meerwaarde vanuit het patiëntperspectief (gezondheid, zelfredzaamheid, welbevinden, comfort, gemak, etc.) op basis van interviews, enquêtes, focusgroepen, case studies of verhalen van patiënten waarmee zij contact hebben. Deze informatie kan ook geïnventariseerd worden door een onafhankelijke partij zoals een universiteit, hogeschool of onderzoeksbureau.
 • Aan de doelgroep aangepaste samenvattingen van wetenschappelijke studies met verwijzing naar de bron. Samenvattingen van wetenschappelijke artikelen zijn te vinden in onder andere PubMed.
 • Goedkeuring of keurmerken die de patiënt of consument houvast geven. Dit is bijvoorbeeld het geval als een partij met statuur zich verbindt aan een product. Noem keurmerken en standaarden waaraan wordt voldaan (zie Certificering). Ook een verwijzing naar de doelstellingen van een patiëntenvereniging of beroepsvereniging waaraan de eHealth toepassing bijdraagt, kan meewegen bij de besluitvorming van de consument.

Aandachtspunten

 • Maak de “propositie” duidelijk. Deze bestaat uit, ten eerste, de kernbehoefte waarin het product voorziet en, ten tweede, het totale aanbod bestaande uit het product en de eraan verbonden diensten, service, garantie, prijs, extra’s en/of aanbiedingen.
 • Filmpjes en demonstraties van het product gecombineerd met een duidelijke productomschrijving kunnen heel verhelderend werken. Consumenten hebben immers lang niet altijd een goed idee van de werking, bediening, mogelijkheden en voordelen van een toepassing.

Bijzonderheden

 • Ga eerst in op de behoeften van de doelgroep en toon vervolgens aan hoe uw product daarin voorziet.

Bronnen

 1. DigitaleZorgGids: www.digitalezorggids.nl
 2. Diabetesforum: www.diabetestrefpunt.nl
 3. Kleurjeleven: www.kleurjeleven.nl/cursus/ervaringen
 4. Grip op je Dip: www.gripopjedip.nl/nl/Testimonials