Beroepsvereniging

Rol

De beroepsvereniging is een wetenschappelijke vereniging van een bepaalde beroepsgroep van specialisten. Ze biedt scholing aan en bevordert “evidence based practice” (beroepsmatig handelen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie).

Beroepsverenigingen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen en standaarden voor kwalitatief goede en veilige zorg. Zij voeren hiertoe overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiëntenverenigingen.

Belangen

Het belang van de beroepsvereniging is het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening en daarmee het bevorderen van veilige en verantwoorde zorg. De beroepsvereniging zal zich in eerste plaats afvragen of een eHealth-toepassing bijdraagt aan veilige en verantwoorde zorg. Dat wil zeggen: kwalitatief goed en in ieder geval doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

Overtuigen

Beroepsverenigingen beschikken over veel wetenschappelijke expertise waardoor zij zelf een goede inschatting zullen kunnen maken met betrekking tot de meerwaarde van een toepassing. Zij zullen zich voornamelijk richten op de vraag of een toepassing de zorg voor hun patiënten verbetert. De resultaten van onderzoek (bijvoorbeeld verkregen in wetenschappelijk correct opgezette clinical trials, zoals RCT’s) zullen hiervoor leidend zijn, al dan niet aangevuld