Over

Deze website geeft u informatie over vijf innovatieroutes: paden die u kunt bewandelen om uw eHealth-innovatie te laten landen in de zorg.

Wilt u meer weten over het zorginnovatieproces en de specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor zorgvernieuwers, ga dan naar de kennisbank van Zorg voor Innoveren. Hier vind u uitgebreide informatie over onder andere financiering, opschaling, wet- en regelgeving, onderzoek, samenwerking en internationalisering.

Deze website is het resultaat van het project Succesvol Ondernemen met eHealth dat door het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg is uitgevoerd in samenwerking met 27 eHealthondernemers, partijen uit de zorg, en innovatie experts, en is mede mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Innovatie Alliantie. Voor de doorontwikkeling en update van deze website hebben expertinterviews plaatsgevonden met een aantal geselecteerde zorgverzekeraars en gemeentes. Deze doorontwikkeling en update is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van ZonMw.

Vragen over deze website? Neem dan contact op met het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorgictinnovaties-zorg@windesheim.nl.