Advies Consumentenroute

Wanneer is deze route van toepassing

De eHealth toepassing wordt rechtstreeks aangeboden aan het publiek (patiënten/consumenten). Bijvoorbeeld (maar niet perse) op advies van een zorgverlener. De toepassing wordt niet vergoed door de zorgverzekering; de patiënt/consument betaalt de dienst dus zelf.

Is uw eHealth innovatie hiervoor geschikt?

zeker
mogelijk
niet

Voorbeelden

  • Een medische vertaal app voor een smartphone. Een patiënt kan hiermee in zijn eigen taal zijn klachten omschrijven waarna deze klachten desgewenst in een andere taal kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld bij bezoek aan een arts in het buitenland.
  • Een pillendoosje dat de patiënt een seintje geeft wanneer deze vergeet om zijn medicatie in te nemen. De patiënt schaft het doosje aan bij de apotheek, ter bevordering van de gemoedsrust.

Past uw eHealth innovatie tussen deze voorbeelden?

zeker
mogelijk
niet

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat de toepassing betaalbaar is voor de doelgroep, en een herkenbaar probleem voor de patiënt/consument of zijn mantelzorgers oplost. Toepassingen kunnen zich richten op ´wellness´ (leefstijl, gezondheid, welbevinden, sociaal contact) of op gemak/comfort. Patiënten/consumenten zullen zich primair door het advies van een zorgverlener of door ervaringen van andere patiënten/consumenten laten overtuigen (zie bijv. de Digitale Zorggids).

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

Bijzonderheden

Deze route is vooral geschikt wanneer er geen grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. De ondernemer zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie, distributie, support, etc. Let op relevante regelgeving. Bijvoorbeeld: voor toepassingen die gekwalificeerd kunnen worden als medische hulpmiddelen is een CE-keurmerk vereist. Promotie en distributie kunnen plaatsvinden in samenwerking met een derde partij, zoals een patiëntenvereniging of belangenorganisatie (bijv. de ANWB), of via een apotheek of drogist. Zorgverzekeraars zijn mogelijk bereid om dit soort toepassingen op te nemen in een aanvullende verzekering, of als onderdeel van een aanbod voor een collectieve verzekering voor organisaties.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

De belangrijkste stakeholders

  • Patiënt/consument
  • Zorgverlener, patiëntenvereniging of belangenorganisatie (voor promotie)
  • Apotheek of drogist (voor distributie)

Heeft u deze partijen al weten te betrekken?

zeker
mogelijk
niet

Valkuilen

Het belang onderschatten van goede en betrouwbare partners voor marketing, distributie, onderhoud, klantenservice, etc.

Bent u in staat om deze valkuilen te omzeilen?

zeker
mogelijk
niet

Vul alle vragen in om hier uw resultaat te zien.