Advies Overheidsroute

Wanneer is deze route van toepassing

Een medisch-technologische toepassing leidt tot nieuwe zorg, die nog niet wordt aangeboden of vergoed. Bijvoorbeeld omdat de aard of de werking van de zorg veranderen, of omdat er zorg kan worden geboden die voorheen niet mogelijk was. Voor de meeste eHealth toepassingen zal dit niet van toepassing zijn.

Is uw eHealth innovatie hiervoor geschikt?

zeker
mogelijk
niet

Voorbeelden

Telemonitoring van epilepsiepatiënten door middel van een slimme combinatie van detectoren (infraroodcamera, microfoon, bewegingssensoren, etc.), waardoor detectie en alarmering ook extramuraal (bijv. in de thuissituatie) mogelijk worden.

Past uw eHealth innovatie tussen deze voorbeelden?

zeker
mogelijk
niet

Aandachtspunten

De overheidsroute vertoont aanvankelijk veel overeenkomsten met de verzekeraarsroute. Echter, tijdens de overheidsroute zal vrijwel altijd een nieuwe zorgprestatie aangevraagd moeten worden bij de NZa. Een toepassing krijgt dan een bepaalde periode de tijd om zich ´te bewijzen´. De hulp van experts is noodzakelijk om tijdens deze periode tot een wetenschappelijk correcte evaluatie te komen (d.m.v. een clinical trial zoals een RCT). Het CVZ zal vervolgens, uitgaande van het draagvlak voor de toepassing onder de beroepsgroep en volgens de strikte principes van ´evidence based medicine´, de nieuwe zorg evalueren (o.a. op veiligheid en kosteneffectiviteit) en vervolgens adviseren of deze al dan niet opgenomen moet worden in het basispakket.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

Bijzonderheden

Deze toepassingen worden meestal ontwikkeld door medisch specialisten in samenwerking met bedrijven en onderzoekers. Draagvlak onder zorgverleners en beroepsverenigingen is cruciaal; zij vormen zich een oordeel over de vraag of de nieuwe zorg veilig en verantwoord is en tot het geboden arsenaal van de beroepsgroep zou moeten behoren. De ontwikkeling en evaluatie van dit soort toepassingen is in het algemeen een complex, langdurig en kostbaar traject.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

De belangrijkste stakeholders

  • Zorgverlener
  • Beroepsvereniging
  • Patiënt & patiëntenvereniging
  • Zorgverzekeraar
  • NZa en Nederlands Zorginstituut

Heeft u deze partijen al weten te betrekken?

zeker
mogelijk
niet

Valkuilen

Dezelfde valkuilen als de verzekeraarsroute, maar daarnaast in het bijzonder:
  • De complexiteit en tijdrovendheid van deze route onderschatten.
  • Geen (alternatieve) bron van inkomsten hebben om het benodigde jarenlange traject te overbruggen; daardoor interen op financiële reserves c.q. privé vermogen zien verdampen.

Bent u in staat om deze valkuilen te omzeilen?

zeker
mogelijk
niet

Vul alle vragen in om hier uw resultaat te zien.