Advies Gemeenteroute

Wanneer is deze route van toepassing

Meer redzaamheid (zelf of samen) van cliënten, langer thuis wonen van cliënten, ondersteuning van mantelzorg, houdbare kosten voor de gemeente.

Is uw eHealth innovatie hiervoor geschikt?

zeker
mogelijk
niet

Voorbeelden

Technologische ondersteuning in de thuissituatie (bijv. domotica) waardoor meer zelfredzaamheid en/of langer thuiswonen mogelijk wordt. Een digitaal platform dat zorgvragers en zorgverleners verbindt zodat participatie aan de maatschappij en samenredzaamheid wordt bevorderd.

Past uw eHealth innovatie tussen deze voorbeelden?

zeker
mogelijk
niet

Aandachtspunten

Elke gemeente vult de nieuwe taken op haar eigen manier in en maakt hierbij verschillende keuzes, van rechtstreekse inkoop door de gemeente, inkoop via een of meerdere zorgaanbieders tot het faciliteren van inkoop via welzijnsorganisaties. De gemeentes willen vaak zoveel mogelijk maatwerk leveren en werken hiervoor met veelal lokale partijen samen. De gemeentes hebben al een groot aanbod; weet hoe het huidige aanbod van de gemeente eruit ziet en als hier overlap inzit, weet dan op welke manier uw innovatie aantoonbaar waarde toevoegd.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

Bijzonderheden

Bespreek zo vroeg mogelijk met de gemeente en met zorgaanbieder(s) welke bewijslast gewenst is en betrek hen mogelijk bij de uitwerking van de gewenste (onderzoeks)aanpak. Doe geen aannames op basis van reeds gedane onderzoeken maar verifieer bij de gemeente en bij de zorgaanbieders welk onderzoek en welke resultaten hen zullen kunnen overtuigen. Gemeentes zijn steeds meer bereid om ondernemers te ondersteunen in het maken van een businesscase door zorgdata bij elkaar te brengen en te delen, zeker als het gaat om innovaties op het gebied van preventie dus maak hier gebruik van. Ga samen met een zorgaanbieder die u al overtuigd hebt van uw innovatie naar de gemeente; samen kunt u de gemeente beter later zien voor welke client en voor welke zorgorganisatie de innovatie toegevoegde waarde levert.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

De belangrijkste stakeholders

  • Zorgaanbieder
  • Patiënt & patiëntenvereniging
  • Eventuele welzijnsorganisaties

Heeft u deze partijen al weten te betrekken?

zeker
mogelijk
niet

Valkuilen

Nederland telt bijna 400 gemeentes dus u zult met veel verschillende partijen moeten onderhandelen; dit gaat veel tijd kosten. Gemeentes hebben een zeer verschillend inkoopbeleid; u zult hier flexibel mee om moeten kunnen te gaan.

Bent u in staat om deze valkuilen te omzeilen?

zeker
mogelijk
niet

Vul alle vragen in om hier uw resultaat te zien.