Advies Zorgverzekeraarsroute

Wanneer is deze route van toepassing

Een eHealth toepassing wordt onderdeel van zorg die al wordt aangeboden of vergoed. De zorginhoud verandert door de toepassing niet, alleen de vorm waarin de zorg wordt aangeboden. De zorg wordt hierdoor bijvoorbeeld toegankelijker, of ze kan efficiënter worden aangeboden.

Is uw eHealth innovatie hiervoor geschikt?

zeker
mogelijk
niet

Voorbeelden

  • Een online voedingsdagboek dat wordt ingezet als onderdeel van dieetadvisering door een diëtist, en dat zelfmanagement door de patiënt bevordert.
  • Een pillendoosje dat de patiënt een seintje geeft wanneer hij vergeet om zijn medicatie in te nemen. Dit gebeurt op voorschrift van een arts en ter bevordering van de therapietrouw.

Past uw eHealth innovatie tussen deze voorbeelden?

zeker
mogelijk
niet

Aandachtspunten

Zorg voor voldoende draagvlak! Het is belangrijk dat zorgverleners, patiënten en de patiëntenvereniging enthousiast zijn over de toepassing. Betrek hen daarom zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling (co-creatie). De beroepsvereniging van specialisten speelt een belangrijke rol bij landelijke opschaling; zij bepalen immers de richtlijnen voor goede en veilige zorg.
Als een toepassing leidt tot goedkopere zorg of tot arbeidsbesparingen terwijl de kwaliteit van de geboden zorg minstens gelijk blijft, dan is dit aantrekkelijk voor de zorgaanbieder en is het niet altijd nodig om de zorgverzekeraar te betrekken. Als de toepassing daarentegen leidt tot duurdere zorg dan moet die zorg aantoonbaar beter zijn en is een groot draagvlak vereist. Stap niet zelf naar de zorgverzekeraar maar laat een enthousiaste zorgaanbieder met hen onderhandelen. Voor de zorgverzekeraar is het cruciaal dat de toepassing leidt tot vervanging van de bestaande zorg (door bijv. substitutie of zelfmanagement) en uiteindelijk tot een lagere schadelast. Het is dus belangrijk dat deze effecten worden aangetoond.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

Bijzonderheden

Als een toepassing niet past binnen de bestaande zorgprestaties (bijv. door beperkingen in de omschrijving of het tarief) dan kunnen de zorgverlener en zorgverzekeraar samen een aanvraag indienen bij de NZa. De NZa kan een prestatie aanpassen of een tijdelijke prestatie opstellen (beleidsregels innovatie). Een toepassing krijgt dan tijd om zich ´te bewijzen´.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

De belangrijkste stakeholders

  • Zorgverlener
  • Patiënt & patiëntenvereniging
  • Beroepsvereniging
  • Zorgverzekeraar
  • NZa (als er een zorgprestatie moet worden aangepast, of een nieuwe moet worden opgesteld)

Heeft u deze partijen al weten te betrekken?

zeker
mogelijk
niet

Valkuilen

  • Te weinig draagvlak creëren (onder patiënten, zorgverleners, patiëntenvereniging en beroepsvereniging).
  • Zelf gaan praten met de zorgverzekeraar zonder op z’n minst één enthousiaste zorgaanbieder aan boord te hebben.
  • Geen oog hebben voor vervanging van de bestaande zorg (substitutie).

Bent u in staat om deze valkuilen te omzeilen?

zeker
mogelijk
niet

Vul alle vragen in om hier uw resultaat te zien.