Patiënt

Rol

De patiënt is het middelpunt van de zorg die wordt verleend en daardoor vaak ook de gebruiker van een toepassing. Hij of zij kan de geboden zorg passief ondergaan maar er ook een actieve rol in spelen (eigen regie, zelfmanagement). Niet iedereen beschikt in dezelfde mate over de hiervoor benodigde houding en vaardigheden. Ontwikkel en evalueer een toepassing dus samen met de beoogde doelgroep.
Mensen in de directe omgeving van de patiënt/cliënt spelen vaak een belangrijke of zelfs leidende rol. Mantelzorgers, ouders, of kinderen kunnen grote invloed uitoefenen op de bereidheid om een toepassing te gebruiken.

Belangen

De patiënt (en zijn omgeving) kan onder andere de volgende belangen hebben bij een eHealth-toepassing: 

  • Verbetering van de effectiviteit van de zorg (bijvoorbeeld door verhoging van therapietrouw). 
  • Preventie: het voorkomen van achteruitgang of van complicaties (idem). 
  • Verbetering van de toegankelijkheid van de zorg (bijvoorbeeld via een online consult). 
  • Beperking van de impact van de gezondheidssituatie op het eigen (sociale) leven. 
  • Behoud van eigen regie voor patiënten met een chronische of zwaar beperkende aandoening. 
  • Stimulering van motivatie (bijvoorbeeld de toepassing van ‘serious gaming’ elementen in een therapie). 
  • Beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie (bijvoorbeeld toegang tot het eigen dossier). 
  • Comfort, gemak: een toepassing moet comfort bieden en gemakkelijk te gebruiken zijn.

Overtuigen

Argumenten die als doel hebben om de patiënt/cliënt te overtuigen zullen gericht moeten zijn op persoonlijke beleving: verbetert een toepassing het leven van andere patiënten, vinden zij de toepassing makkelijk te gebruiken, hoe helpt de toepassing hen in hun dagelijkse leven. Positieve ervaringen van andere patiënten (bijvoorbeeld op websites of discussiefora) zijn voor de één heel belangrijk, terwijl voor de ander het advies van een zorgverlener of patiëntenvereniging van doorslaggevend belang zal zijn.
In de consumentenroute zal er goed moeten worden nagedacht over hoe patiënten kunnen worden bereikt en overtuigd, bijvoorbeeld via voorlichting of reclame bij huisartsenpraktijken, apotheken, en thuiszorgwinkels, of via patiëntenverenigingen. Denk ook aan folders of advertenties op websites die zich richten op de doelgroep. Het vinden van een goede partner met expertise op het gebied van marketing kan hierbij cruciaal zijn. De bekendheid en geloofwaardigheid van een innovatie kan worden vergroot als een patiëntenvereniging, belangenorganisatie of een zorgverzekeraar de innovatie ‘adopteert’ en als een eigen product of dienst aanbiedt aan het publiek.