Advies Zorgaanbiedersroute

Wanneer is deze route van toepassing

Een toepassing is typisch geschikt voor deze route wanneer het een direct voordeel biedt voor de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlening er efficiënter door wordt, er een concurrentievoordeel ontstaat, of omdat een gewenst imago wordt versterkt. Zorgaanbieders beschikken over eigen middelen om in dit soort toepassingen te investeren.

Is uw eHealth innovatie hiervoor geschikt?

zeker
mogelijk
niet

Voorbeelden

Een elektronisch cliëntendossier dat extern wordt gehost door een dienstenaanbieder, en dat via het internet toegankelijk is voor de zorgverlener en de cliënt en/of diens mantelzorgers. De zorginstelling hoeft geen hardware aan te schaffen en onderhouden, en de cliënt (of diens mantelzorger) krijgt online toegang tot het eigen dossier.

Past uw eHealth innovatie tussen deze voorbeelden?

zeker
mogelijk
niet

Bijzonderheden

Een zorgaanbieder kan worden overtuigd door een sterke visie op herkenbare problematiek, liefst in combinatie met een goed onderbouwde business case voor de aangedragen oplossing. In deze route speelt de zorgverzekeraar in principe geen rol, hierdoor is er minder noodzaak om bij andere partijen dan de zorginstelling of zorgverlener draagvlak te creëren. Het is de zorgaanbieder die de dienst afneemt én betaalt. Deze route is vooral geschikt wanneer er geen grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. De ondernemer zal in het algemeen veel zaken zelf moeten organiseren: financiering, promotie, distributie, support, etc.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat zorgverleners (maar wellicht ook hun patiënten of cliënten) enthousiast zijn over de toepassing. Die moet bij voorkeur een urgent probleem oplossen dat gevoeld wordt door de zorgverlener en/of de zorginstelling. Ontwikkel dit soort toepassingen samen met een zorginstelling of zorgverlener (co-creatie) want dit bevordert herkenning en acceptatie bij de doelgroep.

Heeft u hiermee rekening gehouden?

zeker
mogelijk
niet

De belangrijkste stakeholders

  • Zorginstelling (bestuur)
  • Zorgverleners (specialisten en verpleegkundigen)
  • Ondersteunende diensten (bijv. de ICT-afdeling)
  • Patiënt

Heeft u deze partijen al weten te betrekken?

zeker
mogelijk
niet

Valkuilen

  • Nalaten om de toepassing al in een vroeg stadium samen met zorgverleners en patiënten te ontwikkelen (cocreatie).
  • Teveel blijven uitgaan van de eigen oplossing en niet bereid zijn hierin concessies te doen.
  • Onvoldoende oog hebben voor de context en problematiek van de zorgaanbieder.

Bent u in staat om deze valkuilen te omzeilen?

zeker
mogelijk
niet

Vul alle vragen in om hier uw resultaat te zien.