Zorgaanbieder

Rol

De zorgaanbieder is de partij die de eHealth-toepassing gebruikt om zorg aan te bieden aan patiënten of cliënten. Houd er rekening mee dat er binnen de organisatie van ‘de zorgaanbieder’ verschillende partijen bestaan die iets over uw toepassing te zeggen hebben. De volgende rollen kunnen vertegenwoordigd zijn: 

 • De investeringsbeslisser, bijvoorbeeld een maatschap of het bestuur van een zorginstelling. 
 • De gebruikers van een toepassing: medisch specialisten en/of verpleegkundigen. 
 • De ICT-afdeling die nieuwe systemen en applicaties moet integreren en onderhouden. 

Vroege betrokkenheid van deze interne partijen bij de ontwikkeling (co-creatie) waarborgt dat er draagvlak is voor een toepassing.

Belangen

De zorgaanbieder kan onder andere de volgende belangen hebben bij een eHealth-toepassing: 

 • De kwaliteit van de zorg verbetert, bijvoorbeeld door verhoogde veiligheid. 
 • De efficiëntie van processen gaat omhoog, bijvoorbeeld door slimmer registreren. 
 • De toepassing leidt tot arbeidsbesparing, waardoor meer zorg kan worden verleend met evenveel mensen. 
 • Verhoogd serviceniveau, bijvoorbeeld door toegankelijker zorg. 
 • Versterken van het eigen bestaansrecht door een voorsprong op andere zorgaanbieders. 
 • Imagoverbetering, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van meer eigen regie bij patiënten. 
 • De toepassing moet inpasbaar zijn in bestaande zorgprocessen en gebruikers moeten de voordelen zien.

Overtuigen

De zorgaanbieder kan overtuigd worden door: 

 • Een sterke visie op een herkenbare uitdaging of problematiek waar hij mee te maken heeft. 
 • Een uitgewerkte en onderbouwde business case voor de geboden oplossing. 
 • Praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten opgedaan in pilots. 
 • Wetenschappelijk onderbouwde effecten van een nieuwe toepassing.

Toets bij de zorgaanbieder welke argumenten steek houden, overleg welke bewijslast die argumenten kan ondersteunen, en hoe die bewijslast verzameld zou moeten worden: 

 • In de aanbiedersroute kan een business case op basis van financiële inschattingen volstaan. 
 • In de verzekeraarsroute kan bewijslast geleverd worden door middel van metingen in pilots gecombineerd met ervaringen van patiënten en zorgverleners. Stem de uitvoering van een pilot goed af met de zorgaanbieder, zorgverzekeraar, en beroepsvereniging. 
 • In de overheidsroute worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van bewijslast, deze moet worden verzameld door middel van een wetenschappelijk correct opgezette clinical trial (zoals een RCT). Schakel hiervoor experts in.