Gemeente

Rol

In januari 2015 hebben gemeentes extra taken gekregen op het gebied van zorginkoop. Zij kopen voor hun inwoners alle zorg in die valt onder:

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • de Jeugdwet
 • de Wet langdurige zorg (deels)

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg en hulp en ondersteuning voor ouderen en langdurig zieken. Denk dan aan huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging, dagbesteding, opvang, hulpmiddelen, en re-integratie.

Een gemeente betaalt en faciliteert dus zorgproducten en zorgdiensten aan haar inwoners. Op welke manier de gemeente dit doet – direct, via zorgaanbieders of via welzijnsorganisaties – dat verschilt per gemeente.

Belangen

Voor de gemeentes is het belangrijk dat de volgende doelen worden bereikt:

 • meer redzaamheid (zelf of samen) van cliënten
 • langer thuiswonen van cliënten
 • welzijn voor haar cliënten
 • ondersteuning van mantelzorg
 • houdbare kosten voor gemeentes
 • kennisopbouw en facilitering van de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen en zorgondernemers in de gemeente en regio

NB: De belangen worden door de gemeentes wel verschillend gewogen.

Overtuigen

Gemeentes moeten de komende jaren flink bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren als zelfredzaamheid daadwerkelijk wordt benut en bevorderd. Met name hier liggen dan ook de kansen voor zorgvernieuwers.

Gemeentes richten zich op:

 • Het effectiever mobiliseren van mantelzorg, redzaamheid en participatie.
 • Kennisopbouw en samenwerking opdat de cliënten optimaal gebruik kunnen maken van de technologische ontwikkelingen zoals slimme hulpmiddelen en technische voorzieningen in huis

Zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Wmo richten zich op:

 • Zorgverlening anders organiseren
 • Inzet van diverse vormen van zorg op afstand

Veel gemeentes moeten nog steeds wennen aan hun rol als zorginkoper, hoewel ze deze rol al vanaf 2015 toebedeeld hebben gekregen. Veel gemeentes hebben zogenaamde Wmo-proeftuinen opgezet om ervaring op te doen met innovatieve zorg en de meerwaarde ervan in de praktijk te toetsen. De eerste resultaten vanuit deze proeftuinen worden nu bekend.