Landschap

Het startpunt is een beschrijving van het “landschap”: de partijen in de zorg waarmee een eHealth-ondernemer te maken kan krijgen, hun onderlinge relaties, en hun verschillende rollen en belangen.

In de figuur hieronder ziet u de belangrijkste partijen in de zorg waarmee u te maken kunt krijgen. Centraal in de figuur staat de “driehoek” van patiënt (die premie betaalt aan de zorgverzekeraar), zorgverzekeraar (die zorg inkoopt bij de zorgaanbieder), en zorgaanbieder (die zorg verleent aan de patiënt).

Om de driehoek heen staan de belangrijkste partijen die de driehoek beïnvloeden: patiëntenverenigingen (die de belangen van bepaalde groepen patiënten vertegenwoordigen), beroepsverenigingen (die richtlijnen opstellen voor goede en verantwoorde zorg), de gemeentes (die verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en hulp en ondersteuning voor ouderen en langdurig zieken) en de overheid (die de zorgmarkt reguleert en bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering).

De overheid bepaalt welke zorg vergoed wordt (de zorginhoud, oftewel het “wat”), maar de zorgverzekeraars (en ook de gemeentes tot op zeker hoogte) zijn vrij om te bepalen waar en hoe die zorg wordt verleend (de aanbiedingsvorm, oftewel het “hoe”). Zij zijn daarbij op zoek naar de beste zorg voor de laagste prijs.

Let goed op: als bepaalde zorg vergoed wordt, dan maakt het voor de overheid in principe niet uit in welke vorm die zorg wordt aangeboden: met of zonder gebruikmaking van een eHealth-toepassing. Maar dan moet de verzekeraar dus nog wél bereid zijn om die eHealth-gebaseerde zorg in te kopen!