Advies

Op deze pagina kunt u per route een korte vragenlijst invullen. De mate waarin een route lijkt aan te sluiten bij uw innovatie wordt na het invullen van de vragenlijst gegeven met een score van 0 % tot 100%.

Consumentenroute

U biedt een eHealth-toepassing rechtstreeks (of via een partner) aan, aan de patiënt of consument. Deze betaalt de toepassing zelf.

Zorgaanbiedersroute

U biedt uw eHealth-toepassing aan, aan de zorgaanbieder. Deze betaalt de toepassing uit eigen middelen. 

Gemeenteroute

U biedt uw eHealth-toepassing aan, aan de gemeente. Deze levert uw eHealth-toepassing direct of via een zorgaanbieder aan haar inwoners.  Vervolgens betaalt de gemeente uw eHealth-toepassing rechtstreeks of via een vergoeding die zij verstrekt aan de inwoners van haar gemeente of de zorgaanbieder.

Zorgverzekeraarsroute

Uw eHealth-toepassing wordt onderdeel van zorg die door de zorgaanbieder wordt geleverd en die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Overheidsroute

Uw eHealth-toepassing leidt tot nieuwe zorg, die nog niet wordt geleverd of vergoed.