Veranderingen in 2015

In 2015 vinden er belangrijke veranderingen plaats in de zorg. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld meer zorgtaken. Onderstaande presentatie laat zien hoe het zorglandschap er straks uit ziet, wat dit betekent voor de innovatieroutes, en welke kansen dit biedt voor ondernemers in de zorg.