Klik hier voor meer informatie over het landschap of klik op een stakeholder voor meer informatie daarover!

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is de partij die de zorg vergoedt die met behulp van de eHealth-toepassing wordt geleverd aan patiënten. Houd er rekening mee dat er binnen de organisatie van ‘de zorgverzekeraar’ meerdere partijen bestaan met verschillende belangen bij een eHealth-toepassing:

 • De innovatieafdeling, waar men kansrijke eHealth-innovaties selecteert en beoordeelt. 
 • Het investeringsfonds, waar men de ontwikkeling van eHealth-toepassingen financieel ondersteunt. 
 • De inkoopafdeling, waar men onderhandelt met zorgaanbieders en (liefst efficiënt) grote hoeveelheden zorg inkoopt. De rol van eHealth-toepassingen in deze onderhandelingen is daarom vaak nog beperkt. 
 • De afdeling commercie, waar men aanvullende verzekeringen voor particulieren en collectieve verzekeringen voor organisaties samenstelt en eHealth als een onderscheidend kenmerk ziet.
Houd er dus rekening mee dat het enthousiasme van de innovatieafdeling niet altijd wordt gedeeld door de inkoopafdeling!

Voor de zorgverzekeraar staat goede zorg voor een lage prijs centraal. De zorgverzekeraar stelt onder andere de volgende eisen aan een eHealth-toepassing:

 • De toepassing moet draagvlak hebben onder zorgverleners en patiënten (bijvoorbeeld door co-creatie). 
 • De toepassing moet gezondheidswinst opleveren (hogere zorgkwaliteit of kwaliteit van leven). 
 • De toepassing moet de zorgkosten verlagen (door toename van de zelfredzaamheid van de patiënt, of werklastvermindering van de zorgverlener). 
 • De toepassing moet leiden tot substitutie (geen extra zorg maar vervanging van bestaande zorg). 
 • De toepassing moet aansluiten bij landelijke afspraken (NIA eHealth; inkoopgidsen Zorgverzekeraars Nederland). 
 • De toepassing moet leiden tot verzuimreductie, bijvoorbeeld door preventie of sneller herstel (specifiek voor collectieve verzekeringen) 
 • De toepassing moet leiden tot imagoverbetering of het aantrekken c.q. behouden van meer verzekerden (specifiek voor aanvullende verzekeringen). 
Zorgverzekeraars doen zaken met zorgverleners en zien hen dus ook als gesprekspartner. Het is dus zaak dat een enthousiaste zorgaanbieder (en niet de ondernemer zelf) het gesprek aangaat met de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars hebben medisch adviseurs in dienst die op basis van hun expertise een inschatting zullen maken ten aanzien van de meerwaarde van een toepassing. In het algemeen zal een business case worden verlangd, op basis van financiële inschattingen en onder bouwd met onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld de uitkomsten van een pilot of clinical trial).


Een business case kan ‘getrapt’ worden opgebouwd, waarbij de effecten die zijn gevonden in een pilot met behulp van beschikbare wetenschappelijke literatuur en zorgkostengegevens van de zorgverzekeraar kunnen worden doorvertaald naar consequenties voor de schadelast van de verzekeraar. Bepaal de opzet van een pilot of clinical trial (wat wordt er gemeten, en hoe) daarom altijd samen met de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar